Semua kandungan yang disediakan di blog “Malaysiaviralstory – Malaysiaviralstory.My” ini hanya untuk tujuan perkongsian sahaja.

Pemilik web-blog ini tidak memberi gambaran tentang ketepatan atau kesempurnaan tentang apa jua maklumat di laman web-blog ini. Walaubagaimanupun, akan cuba memberikan maklumat yang sahih dan tepat berserta pautan rujukan.

Kami juga tidak bertanggungjawab terhadap komen-komen negetif dari pengguna atau pelawat laman web-blog ini, komen anda adalah tanggungjawab anda.

Kami juga tidak mengumpul/mengambil/memproses sebarang data peribadi pengungjung yang melawat laman sesawang ini kerana sedia maklum kami mengikuti akta kerajaan Malaysia iaitu Undang-undang berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP) iaitu Akta 709

Jika ada sebarang email “subscriber” yang kami kumpul ianya hanya bertujuan untuk memberi maklumat secara terus dan pantas kepada pengguna laman ini.

Terma dan syarat ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis.

Terima kasih