Semua kandungan yang disediakan di blog “Malaysiaviralstory – Malaysiaviralstory.My” ini hanya untuk tujuan perkongsian sahaja.

Pemilik web-blog ini tidak memberi gambaran tentang ketepatan atau kesempurnaan tentang apa jua maklumat di laman web-blog ini. Walaubagaimanupun, akan cuba memberikan maklumat yang sahih dan tepat berserta pautan rujukan.

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini atau untuk ketersediaan maklumat ini.

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kecederaan, atau ganti rugi dari paparan atau penggunaan maklumat ini di web-blog ini.

Kami juga tidak bertanggungjawab terhadap komen-komen negetif dari pengguna atau pelawat laman web-blog ini, komen anda adalah tanggungjawab anda.

Terma dan syarat ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis.

Terima kasih